Delta Otuksa 25EC có thành phần chính là hoạt chất Deltamethrin. Hoạt chất này có tác động cực mạnh lên các côn trùng bò như rệp, bọ chét, ve chó.

Vì vậy, Delta Otuksa 25EC có hiệu quả rất cao trong việc diệt rệp giường. Bạn có thể sử dụng Delta Otuksa 25EC để phun diệt rệp giường và bọ chét.

Rate this ffw
0903 682 456
0903 682 456
error: Cấm sao chép!