Fendona 10sc có độc không?

Fendona được Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng trong việc kiểm soát muỗi và côn trùng. Vì vậy bạn có thể yên tâm về độ an toàn của nó

0903 682 456
0903 682 456