Thuốc diệt mối Mythic 240SC có mùi không?

Thuốc diệt mối Mythic 240SC có mùi, nhưng rất nhẹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903 682 456
0903 682 456