Thuốc Fendona 10sc có dùng cho lan được không?

Bạn hoàn toàn có thể dùng Fendona 10sc cho lan. Diệt được hầu hết côn trùng cắn phá lan như rệp, rầy, muỗi.

0903 682 456
0903 682 456