Quy định về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Thông tư nghị định 91/2016/NĐ-CP quy định quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Bấm vào link bên dưới để tải về

Thông tư nghị định về quản lý hoá chất diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Tagged on:

One thought on “Quy định về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903 682 456
0903 682 456