Hướng dẫn mua hàng và thanh toán khi đặt mua hàng của Công ty dịch vụ diệt côn trùng Pestakill trên trang web Pestakill.com

Điều kiện để mua hàng

Người mua tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ xử lý theo luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Người mua có khả năng nhận thức, đọc hiểu về sản phẩm.

Hướng dẫn mua hàng

0903 682 456
0903 682 456
error: Cấm sao chép!