Chào mừng bạn đến với Pestakill (“Pestakill.com”). Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư trực tuyến rất quan trọng đối với người dùng Trang web của chúng tôi, đặc biệt là khi tiến hành kinh doanh.

Tuyên bố này điều chỉnh các chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đối với những người dùng Trang web (“Khách truy cập”) truy cập mà không giao dịch kinh doanh và Khách truy cập đăng ký giao dịch kinh doanh trên Trang web và sử dụng các dịch vụ khác nhau do Pestakill cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”) (“Khách hàng được ủy quyền”).

Thông tin cá nhân

Trong quá trình mua bán sản phẩm, dịch vụ trên Trang web này thì chúng tôi có thể sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của Khách truy cập với các nội dung như: Họ Tên Khách Hàng, Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Email, IP.

Việc thu thập các thông tin cá nhân này nhằm mục đích tương tác với Khách hàng trong quá trình Khách hàng đặt mua sản phẩm hoặc Gửi yêu cầu tư vấn dịch vụ đến Chúng tôi.

Ngoài ra, các dữ liệu này sẽ được Chúng tôi lưu giữ để chăm sóc Khách hàng về sau.

Khách hàng truy cập có thể cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân hoặc là không.

Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin hồ sơ người dùng cơ bản từ tất cả Khách truy cập của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin bổ sung sau từ Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi: Họ Tên Khách Hàng, Địa Chỉ, Số Điện Thoại, Email, IP.

Tổ chức nào đang thu thập thông tin?

Ngoài việc thu thập thông tin trực tiếp của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (chẳng hạn như công ty thẻ tín dụng, cơ quan thanh toán bù trừ và ngân hàng, công cụ tìm kiếm Google) có thể cung cấp các dịch vụ như tín dụng, bảo hiểm và dịch vụ ký quỹ có thể thu thập thông tin này từ Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi.

Chúng tôi không kiểm soát cách các bên thứ ba này sử dụng thông tin đó nhưng chúng tôi yêu cầu họ tiết lộ cách họ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho họ từ Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền. Một số bên thứ ba này có thể là bên trung gian chỉ đóng vai trò là liên kết trong chuỗi phân phối và không lưu trữ, giữ lại hoặc sử dụng thông tin được cung cấp cho họ.

Trang web sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân như thế nào?

Chúng tôi sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để tùy chỉnh Trang web, đưa ra các dịch vụ phù hợp và thực hiện các yêu cầu mua bán trên Trang web. Chúng tôi có thể gửi email cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền về các cơ hội nghiên cứu hoặc mua bán trên Trang web hoặc thông tin liên quan đến chủ đề của Trang web.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để liên hệ với Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền để trả lời các câu hỏi cụ thể hoặc để cung cấp thông tin được yêu cầu.

Thông tin có thể được chia sẻ với ai?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin dữ liệu nhận dạng cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin nhận dạng cá nhân được lưu trữ như thế nào?

Thông tin nhận dạng cá nhân do Pestakill thu thập được lưu trữ an toàn và các bên thứ ba hoặc nhân viên của Pestakill không thể truy cập được ngoại trừ mục đích sử dụng như đã nêu ở trên.

Những lựa chọn nào có sẵn cho Khách truy cập về việc thu thập, sử dụng và phân phối thông tin?

Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền có thể từ chối nhận thông tin không được yêu cầu từ hoặc được chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp và đại lý liên kết của chúng tôi liên hệ bằng cách trả lời email theo hướng dẫn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@pestakill.com

Cookie

Cookie là một chuỗi thông tin mà một trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại.

Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

Cookie có được sử dụng trên trang web không?

Cookie được sử dụng vì nhiều lý do. Chúng tôi sử dụng Cookie để lấy thông tin về sở thích của Khách truy cập và các dịch vụ họ chọn. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie cho mục đích bảo mật để bảo vệ Khách hàng được ủy quyền của mình. Ví dụ: nếu Khách hàng được ủy quyền đăng nhập và trang web không được sử dụng trong hơn 10 phút, chúng tôi sẽ tự động đăng xuất Khách hàng được ủy quyền.

Những khách truy cập không muốn đặt cookie trên máy tính của mình nên đặt trình duyệt từ chối cookie trước khi sử dụng Pestakill, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự trợ giúp của cookie.

Cookie được các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie và những cookie đó có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về những cookie được sử dụng trên trang thông tin cookie của chúng tôi.

Pestakill sử dụng thông tin đăng nhập như thế nào?

Pestakill sử dụng thông tin đăng nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, ISP và loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang đã truy cập, ngày và giờ truy cập, để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi chuyển động và cách sử dụng của người dùng, đồng thời thu thập thông tin nhân khẩu học rộng.

Những đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào có quyền truy cập vào Thông tin nhận dạng cá nhân từ Khách truy cập và/hoặc Khách hàng được ủy quyền trên Trang web?

Pestakill đã tham gia và sẽ tiếp tục tham gia quan hệ đối tác và các liên kết khác với một số nhà cung cấp. Những nhà cung cấp như vậy có thể có quyền truy cập vào một số Thông tin nhận dạng cá nhân nhất định khi cần biết cơ sở để đánh giá Khách hàng được ủy quyền về khả năng đủ điều kiện sử dụng dịch vụ. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc thu thập hoặc sử dụng thông tin này.

Trang web bảo mật Thông tin nhận dạng cá nhân như thế nào?

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều quen thuộc với chính sách và thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế nhân viên đủ điều kiện được cấp mật khẩu để có quyền truy cập vào thông tin.

Chúng tôi kiểm tra các hệ thống và quy trình bảo mật của mình một cách thường xuyên. Thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội, được bảo vệ bằng các giao thức mã hóa nhằm bảo vệ thông tin được gửi qua Internet.

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để duy trì một trang web an toàn, nhưng thông tin liên lạc điện tử và cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi, giả mạo và đột nhập và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm rằng những sự kiện đó sẽ không diễn ra và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền đối với bất kỳ trường hợp nào như vậy.

Làm cách nào Khách truy cập có thể sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong Thông tin nhận dạng cá nhân?

Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật Thông tin nhận dạng cá nhân về họ hoặc sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@pestakill.com.

Khách truy cập có thể xóa hoặc hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân được Trang web thu thập không?

Chúng tôi cung cấp cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền cơ chế xóa/hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của Trang web bằng cách liên hệ. Tuy nhiên, do có các bản sao lưu và hồ sơ xóa, nên không thể xóa mục nhập của Khách truy cập mà không giữ lại một số thông tin còn sót lại.

Một cá nhân yêu cầu vô hiệu hóa Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa chức năng thông tin này và chúng tôi sẽ không bán, chuyển giao hoặc sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến cá nhân đó theo bất kỳ cách nào về sau.

Quyền lợi của bạn

Đây là những quyền tóm tắt mà bạn có theo luật bảo vệ dữ liệu

  • Quyền truy cập
  • Quyền cải chính
  • Quyền xóa
  • Quyền hạn chế xử lý
  • Quyền phản đối việc xử lý
  • Quyền di chuyển dữ liệu
  • Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát
  • Quyền rút lại sự đồng ý

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không đề cập đến “Trẻ em”, bất kỳ ai dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức theo chi tiết liên hệ được cung cấp. Nếu chúng tôi biết rằng trẻ em dưới 18 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình ngay lập tức.

Tuân thủ pháp luật

Bảo mật thông tin nhận dạng cá nhân để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân để tuân thủ lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về việc tiết lộ thông tin.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân khi cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ sự an toàn của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi.

Điều gì xảy ra nếu Chính sách quyền riêng tư thay đổi?

Chúng tôi sẽ cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền biết về những thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng những thay đổi đó trên Trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thay đổi chính sách quyền riêng tư của mình theo cách có thể gây tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân mà Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền trước đó đã yêu cầu không được tiết lộ, chúng tôi sẽ liên hệ với Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền đó để cho phép Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền đó ngăn chặn.

Liên kết

Pestakill chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ chuyển sang một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ contact@pestakill.com


Cập nhật lần cuối: ngày 6 tháng 10 năm 2023

Võ Vũ
Follow me
0903 682 456
0903 682 456
error: Cấm sao chép!