Chlorantraniliprole

Chlorantraniliprole

Hoạt chất Chlorantraniliprole là một loại chất trong các loại thuốc trừ sâu thuốc nhóm ryanoid. Tác động lên côn trùng thông qua tiếp xúc và vị độc. Có độc tính cấp độ III.

Hoạt chất Chlorantraniliprole là gì?

Hoạt chất Chlorantraniliprole
Hoạt chất Chlorantraniliprole
Tagged on:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903 682 456
0903 682 456