Hướng dẫn phun không gian an toàn

Tất cả những người liên quan đến hoạt động phun không gian phải mặc quần áo bảo hộ, mang găng tay và kính bảo hộ khi pha hóa chất diệt côn trùng và khi châm hóa chất vào các máy phun.

Người vận hành các máy phun phải được cấp và đeo mặt nạ phù hợp, bộ lọc phải được thay định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Động cơ phun tạo ra tiếng ồn rất lớn nên người vận hành cũng nên đeo bảo vệ tai. Thiết bị phải có lớp bảo vệ để ngăn người vận hành máy không bị chạm vào bề mặt nóng.

Người vận hành máy phun phải thực hiện theo các quy định quốc gia về sử dụng hóa chất diệt côn trùng và phải tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến nghị của nhà sản xuất.